top of page

ZAKRES USŁUG

PRAWO CYWILNE

odszkodowania, sprawy rodzinne, spadkowe, dochodzenie wierzytelności

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną, w tym udzielanie porad prawnych, prowadzenie mediacji, sporządzanie pism procesowych i opinii prawnych, reprezentowanie przed sądami. W ramach spraw cywilnych, w szczególności oferujemy usługi w zakresie dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu wypadków komunikacyjnych, czynów niedozowanych, błędów w sztuczce medycznej. Nadto zajmujemy się dochodzeniem roszczeń cywilnych, sprawami z zakresu ochrony dóbr osobistych, spadków, prawa własności, zobowiązaniami z umów oraz szeroko rozumianym prawem rodzinnym.

PRAWO KARNE

obrona w procesie karnym

Prowadzimy sprawy związane z obroną interesów oskarżonego jak i pokrzywdzonego w postępowaniu karnym. Reprezentujemy klienta przed organami wymiaru sprawiedliwości, w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym. Kancelaria oferuje ponadto niezbędną pomoc przy sporządzaniu wymaganych pism oraz udziela porad prawnych z zakresu odpowiedzialności karnej. W zakres naszych usług wchodzą także sprawy z zakresu prawa wykroczeń oraz prawa karnego skarbowego.

PRAWO GOSPODARCZE

W ramach swojej działalności oferujemy usługi z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców, w szczególności w zakresie bieżącego doradztwa prawnego, sporządzania umów i opinii prawnych, opiniowania i wykonywania umów, dochodzenia należności od dłużników, sporów sądowych i pozasądowych, prowadzenia negocjacji. W ramach współpracy z Kancelarią możliwe jest także korzystanie ze stałej obsługi prawnej.

obsługa prawna, sporządzanie umów i opinii

PRAWO NIEMIECKIE

Kancelaria zapewnia kompleksowe usługi prawne z zakresu prawa niemieckiego. Zajmujemy się obsługą spraw z elementem transgranicznym. Obsługa prawna prowadzona jest w języku polskim oraz niemieckim. Sporządzamy pisma, umowy oraz opinie prawne w języku niemieckim. Oferujemy także pomoc w kontaktach z niemieckimi urzędami oraz sądami. Reprezentujemy klientów z Niemiec w postępowaniach toczących się na terenie Polski.

prowadzenie spraw z elementem transgranicznycznym

bottom of page